Dobrodošli na Montessori sanje spletni strani!
Juvanova 27, 1000 Ljubljana
Kontaktirajte nas+386 40 350 504

Program

Hiša otrok Montessori sanje je zasebni vrtec, ki deluje po programu vrtca montessori.
Naš osrednji namen je pomagati vsakemu otroku, da polno razvije svoje sposobnosti in talente na vseh področjih življenja.
Pristop montessori je predvsem način življenja – učenje za življenje. Otroci so v ozračju spoštovanja, svobode in odgovornosti.

 

Pri otroku spodbujamo

  • samodisciplino, samospoznavanje in samostojnost
  • navdušenje za učenje
  • spoštovanje do sebe, soljudi in okolja
  • sistematičen pristop k reševanju težav in pridobivanju »akademskih« spretnosti.
  • vzgojo za mir

Vrtec je namenjen vsem otrokom v predšolskem obdobju (od 11 mesecev do vstopa v šolo). Odprt je za otroke družin, ki prihajajo iz različnega okolja, z različnimi svetovnimi nazori.

Hiša otrok Montessori sanje je prostor topline, domačnosti, sprejetosti.
Prostor za odkrivanje novih znanj in sklepanje novih prijateljstev.

Izvajamo celodnevni program. Otroci so razporejeni v starostno heterogene ali kombinirane oddelke.

Vrtec je vpisan v razvid pod zaporedno številko 239.

 PEDAGOGIKA MONTESSORI

Montessori is a state of mind.

It’s a philosophy.

It’s a way of life.

 

Pedagogika montessori temelji na opazovanjih in odkritjih dr. Marie Montessori. Na podlagi natančnega opazovanja in zapisovanjem opazovanj je oblikovala svoj koncept. Otroka je videla na popolnoma drugačen način. Videla ga je kot osebo, ki je vredna spoštovanja, nekoga ki trdo dela. Osebo, ki odkriva sebe, druge ljudi in okolje okoli sebe.

Na podlagi opazovanj otrok je pripravila dejavnosti, ki so v pomoč razvoju vsakega otroka. Oblikovala je materiale (razvojne pripomočke), kateri so otrokom v pomoč pri razumskem razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije, in občutka za red.

Materiali so del pripravljenega okolja. Okolje je prostor, dovolj velik, da omogoča otroku svobodno in obsežno gibanje, svobodno delovanje. Otrokova svoboda sega do tja, kjer se prične svoboda drugih oseb v prostoru. To pomeni, da je otrok svoboden v svojem delovanju do mere, ko ne škodi ali moti drugih otrok.

Pripravljeno okolje je urejen prostor, v katerem je raznoliko zanimivih stvari, ki so pripravljene za zadovoljitev potreb razvojnih stopenj in občutljivih obdobij otrok. Otrokom so na voljo, da jih lahko ogledujejo, raziskujejo, preizkušajo. Otroci so različnih starosti – skupine so heterogene ali kombinirane. V okolju vlada vzdušje, ki izraža brezpogojno ljubezen in sprejemanje.

Del pripravljenega okolja je tudi odrasla oseba –  pedagog montessori (vzgojitelj). Pedagog montessori ima končano  izobraževanje montessori oz. je vključen v izobraževanje za pridobitev diplome montessori. Pri otrocih spodbuja željo po raziskovanju in učenju. S svojim znanjem in pomočjo opazovanja otrok pripravlja okolje za otroke. Otrokom je zgled in vir znanja. Skrbno opazuje otroka, njegov razvoj, vedenje; mu pomaga pri zaprekah, ki se pojavijo pri njegovih aktivnostih.

Pedagog montessori je umirjen, prijeten in vljuden, iskren, odprt, jasen in odločen. Sposoben soočanja z neprimernim vedenjem otrok- s pomočjo, razumevanjem in ne kaznijo. Otrokom izkazuje spoštovanje, otroke posluša in na njegova vprašanja odgovarja premišljeno in vljudno. Skrbi za spoštovanje dogovorjenih pravil, za spoštovanje reda in za mirno delo. Odrasel ni tisti, ki dela namesto otroka, pač pa ga spodbuja, da sam razvija svoje potenciale.

DODATNE DEJAVNOSTI

Otroci se dnevno srečujejo s tujim jezikom – ANGLEŠČINO. Tuj jezik je del našega vsakdana, otroci se ga učijo na naraven, spontan način – ” jezikovna kopel”.

Vrtec ponuja pestro izbiro dodatnih dejavnosti, ki se izvajajo v času vrtca po popoldankem počitku. Dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci.

Gibalne urice

Glasbene urice

Judo

Plesne urice

Športni tečaji

  • plezanje
  • smučanje
  • rolanje
  • plavanje

Joga za otroke

Pokličite nas +386 40 350 504

POSLOVNI ČAS

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.30 ure.

Zaprti smo med prazniki, v času božično novoletnih praznikov, v času poletnih počitnic (prvi teden v avgustu), ter določene dni v letu, ki jih vrtec določi v začetku šolskega leta.

Kontaktirajte nas